Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 40, vyšlo 9. července 2011
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Vyjadřování budoucnosti – část 2. (Expressing the future – Part 2)

 
 

V 39. díle našeho newsletteru jsme se zmínili o budoucím času prostém (will + významové sloveso), který vyjadřuje momentální rozhodnutí. Tento druh budoucího času má však mnohem širší uplatnění a téměř nikdy se nespletete, když jej použijete.

Dalším typickým případem použití budoucího času prostého je vyjádření slibu (promise) či nabídky (offer), např. I´ll phone you soon = Zavolám ti brzy, I´ll give you a hand with the box = Pomohu ti s tou krabicí.

Dále můžeme pomocí budoucího prostého času mluvit o skutečnostech (facts), které jsou mimo vůli mluvčího, např. Jessica will be 35 next year = Jessice bude příští rok 35.

Obvyklé je použití budoucího prostého času v hlavních větách u časových a podmínkových souvětí 1. typu, např. When/If I have enough money, I will buy it = Až/Když budu mít dost peněz, koupím si to.

V otázce pak má budoucí prostý čas význam zdvořilé žádosti (polite request), např. Will you open the window? = Otevřel bys, prosím, okno?

Budoucí prostý čas s pomocným slovesem SHALL (jen pro první osoby obou čísel – tedy I nebo we) se v moderní angličtině používá jen pro vyjádření otázky s významem návrhu (Shall we go to the concert? = Půjdeme na ten koncert?) nebo pro domluvu nějaké budoucí akce (Where shall we meet? Shall I pick you up at your place? = Kde se sejdeme? Mám tě vyzvednout u tebe?).

 

Průběhový budoucí čas (will be …ing) vyjadřuje, že nějaký děj bude probíhat v určitém okamžiku, děj je v takové větě důležitější než jeho výsledek, případně činnost nebude dokončena, např. At the weekend we´ll (we will) be decorating the guest room = O víkendu budeme malovat pokoj pro hosty – z této věty vyplývá, že např. nemáme čas na jiný program; pokud však řekneme At the weekend we´ll (we will) decorate the guest room = O víkendu vymalujeme pokoj pro hosty, zdůrazňujeme tím výsledek činnosti (pokoj bude vymalován). U některých sloves se však prostý a průběhový budoucí čas významově příliš neliší, např. At the weekend I will work / will be working in the garden = O víkendu budu pracovat na zahradě.

Typickým případem, kdy musíme průběhový čas použít je situace, kdy se máme v určitou dobu na určitém místě setkat s někým, koho ještě osobně neznáme, a jeden z nás popisuje, co bude mít na sobě: I will be wearing blue jeans and a black sweatshirt = Budu mít na sobě modré džíny a černou mikinu.

Poslední důležitou informaci ohledně významového rozdílu mezi budoucím časem prostým a průběhovým najdete v našem newsletteru č. 003:
http://e-kurz.easyenglish.cz/newsletter/003-newsletter.html


Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008