Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 3, vyšlo 5.července 2006
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV

Prosté a průběhové časy v angličtině


Try to guess the difference in meaning in these two sentences (Zkuste uhodnout, jaký je významový rozdíl mezi následujícími větami) :

1. When you come, we will have dinner.
2. When you come, we will be having dinner.
 
Správné řešení :
The first sentence means We will have dinner after you come, the second sentence means We will start eating before you come. (První věta znamená Navečeříme se až přijdeš, druhá věta znamená Až přijdeš, budeme už večeřet.)
 
Resumé : znalost gramatiky je občas užitečná pro to, abychom nepřišli o předkrm ...

Obecně lze říci, že prostý minulý nebo budoucí čas většinou odpovídá českému dokonavému vidu - tedy něco jsme udělali nebo uděláme, zatímco minulý nebo budoucí průběhový čas odpovídá vidu nedokonavému, tedy dělali jsme nebo budeme dělat (Yesterday I repaired the car = Včera jsem to auto opravil x Yesterday I was repairing the car = Včera jsem to auto opravoval - není jasné, zda se mi to podařilo).Created by Petr Jiskra - Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008