Co za to ? (Obchodní podmínky)

  1. Zájemce o internetový kurz EASY ENGLISH® se na základě ukázkových lekcí a obsahu jednotlivých úrovní kurzu může zaregistrovat jako účastník kurzu v dané úrovni. Nejpozději do 4 dnů (zpravidla však do 48 hodin) po vyplnění registračního formuláře a připsání úhrady ceny kurzu na účet jazykové školy získá účastník přístup ke všem deseti lekcím dané úrovně a ke všem ostatním (doplňkovým) součástem kurzu. Průměrný čas potřebný pro absolvování jedné úrovně je deset měsíců, tzn. přibližně 1 lekce měsíčně. Protože je však tempo výuky individuální, může si účastník kurzu zvolit základní variantu přístupu na dobu 12 měsíců, nebo zkrácenou variantu přístupu na 6 měsíců (varianta vhodná pro rychlé zopakování a rozšíření znalostí dané úrovně).
  2. Součástí každé lekce kurzu (kromě ukázkových) je možnost zaslat lektorovi jeden dotaz ohledně učiva dané lekce, případně ohledně jiného jazykového problému, v maximálním rozsahu 500 znaků. Součástí každé lekce kurzu (kromě ukázkových) je také možnost zaslat lektorovi k posouzení a opravě vlastní text (zpravidla odpovědi na otázky) v rámci jednoho speciálního cvičení k tomu určeného. Odpověď na dotaz a/nebo posouzení (opravu) vlastního textu  obdrží účastník nejpozději do 5 dnů od odeslání dotazu (textu), zpravidla však do 24 hodin.
  3. Účastník kurzu se zavazuje neposkytovat přístup ke kurzu a své přístupové údaje dalším osobám, nepořizovat kopie jakýchkoli dat obsažených v kurzu pro jiný účel než pro vlastní (osobní) potřebu jazykové výuky, z žádného důvodu nepořizovat kopie programové struktury kurzu, neanalyzovat ji, nikterak ji nepozměňovat a nerozšiřovat. Při porušení těchto pravidel se účastník vystavuje nebezpečí zamezení přístupu ke kurzu bez nároku na náhradu za nevyužité služby, případně nebezpečí soudní žaloby o náhradu škody.
  4. Cena kurzu v základní variantě s přístupem na 12 měsíců činí 1590 Kč, cena kurzu ve zkrácené variantě s přístupem na 6 měsíců činí 990 Kč. Kurzovné se hradí bankovním převodem na účet, jehož číslo Vám bude spolu s variabilním symbolem automaticky zasláno po registraci. Přejete-li si provádět platbu oproti faktuře, sdělte, prosím, ve své přihlášce přesně, pro jakého odběratele má být fakturováno (přesný obchodní název, sídlo, IČO, DIČ) a na jakou adresu si přejete fakturu zaslat.
  5. Vyplněním registračního formuláře a úhradou kurzovného účastník potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.