Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 82, vyšlo 30. května 2019
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Proč se učit předpony? (Why learn English prefixes?)


Student vyzbrojený znalostí předpon (prefixes) – podobně jako v případě přípon (suffixes) – snadno porozumí mnoha slovům, se kterými se nikdy dřív nesetkal, a dokonce sám správně vytvoří „nová“ anglická slova, která potřebuje. Stačí znát okolo třiceti předpon (většinu z nich určitě už znáte a některé se používají i v češtině) a příslušné základové slovo.

Asi nejznámější předponou je záporná předpona un-, např. ve slově unhappy = nešťastný, unfriendly = nepřátelský, nevstřícný apod. Ale existují i jiné záporné přípony: dis- (dislike = nelíbit se, nemít rád, disbalance = nerovnováha), im- (před slovy začínajícími na p-, např. impatient = netrpělivý; ale pozor – u každého slova nemusí jít o zápornou předponu, např. impuls = impulz), in- (intolerant = netolerantní, ale inteligent = inteligentní), ir- (před slovy začínajícími na r-, např. irregular = nepravidelný, irrational = iracionální). Zkrátka se zápornými předponami je to trochu složitější, ale naštěstí pro ostatní významy nám většinou stačí jen jedna předpona.

Podívejte se na několik základních předpon a jejich významy; následně si vyzkoušejte, jak uspějete v minitestu, ve kterém budete sami vytvářet „nová“ slova. Samozřejmě významy předpon neplatí vždy a stejně – například oversleep znamená zaspat (tedy spát příliš dlouho), ale overhear není ani přeslechnout, ani slyšet toho příliš, ale znamená zaslechnout, náhodou vyslechnout (cizí rozhovor apod.)! Podobně debug znamená odstranit chyby v softwaru, odhmyzit, odstranit štěnice (bug je brouk nebo programová chyba, případně odposlech), ale design znamená navrhnout, naplánovat, vyprojektovat, nikoli „odznačit“. S trochou zdravého rozumu a zkušenosti si ale jistě s těmito odchylkami poradíte…

 

předpona

význam

příklad

co-

spolu, dohromady

co-operate = spolupracovat

de-

odstranit

decode = rozluštit, dekódovat

extra-

navíc, mimo

extramarital = mimomanželský

inter-

mezi

international = mezinárodní

mis-

chybný, chybně, špatně

misspell = napsat pravopisně chybně

over-

příliš, přes

overworked = přepracovaný

post-

po (časově)

postpone = odložit, posunout v čase

pre-

před (časově)

precaution = prevence, prozíravost

re-

znovu

replay = přehrát

under-

pod, málo

undercooked = nedovařený

 

Minitest – předpony

Přeložte následující výrazy (řešení najdete na konci stránky pod čarou):

1. přestavět, 2. rozvařený, 3. poválečný, 4. nepochopit (špatně pochopit), 5. spolumajitel, 6. odbarvit,
7. mimořádný, 8. předškolní, 9. nevhodně oblečený (nedostatečně formálně), 10. mezilidský

______________________________________________________________________________________

Řešení:

1. rebuild, 2. overcooked, 3. postwar, 4. misunderstand, 5. co-owner, 6. decolour,
7. extraordinary, 8. preschool, 9. underdressed, 10. interpersonal

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2017