Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 81, vyšlo 3. dubna 2019
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Vyjádření významu opisem 2 (Paraphrasing 2)


Zde je dokončení našeho předchozího newsletteru. Nyní budete znát všech pět základních strategií, jak si poradit v situaci, kdy neznáte to správné slovíčko.

 

3) použití příkladu (exemplification)

Tento postup je vlastně opakem kategorizace – známe určitý prvek patřící do nějaké kategorie, ale neznáme název kategorie. Např. neznáme slovo luggage/baggage (zavazadlo, zavazadla), tak řekneme for example a suitcase or handbag (například kufr nebo kabelka), neznáme výraz school subject (školní předmět), tak řekneme for example mathematics or history at school.

Ale samozřejmě příklad můžeme využít i při vysvětlování, nejen při zařazení něčeho do kategorie. Např. neznáme-li výraz pro slovo zakopnout o něco (stumble/trip over something), můžeme říct: for example when you walk and don´t look down and there is a step you don´t see and you hit it with your foot and fall = například když jdeš a nedíváš se dolů a je tam schod, který nevidíš, a narazíš na něj nohou a spadneš. Ano, někdy může být vysvětlování pořádně zdlouhavé…

 

4) podobnost (similarity)

Využití podobnosti toho, co neumíme v cizím jazyce pojmenovat, s něčím jiným, jehož název známe, je jedním z nejjednodušších způsobů opisu. Většinou ještě upřesňujeme, jaký je mezi oběma pojmy rozdíl, např. It is like a truck, but smaller (van) = Je to jako náklaďák, ale menší (dodávka), It is an animal which lives in Afica, it looks like a horse but it has black and white stripes (zebra) = Je to zvíře, které žije v Africe, vypadá jako kůň, ale má černobílé pruhy, It is a place similar to a restaurant, but you can only have coffee and desserts there (café) = Je to místo podobné restauraci, ale můžete si tam dát jen kávu a zákusky (kavárna).

Důležité je znát tyto čtyři výrazy:

A is similar to B (A je podobné B)
A is like B (A je jako B)
A looks like B (A vypadá jako B)
A is almost the same as B (A je téměř stejné jako B)

 

5) slovo opačného významu (opposite)

Podobně jednoduché jako v případě podobnosti je i využití slova opačného významu. Zde nám stačí znát jen jednu frázi:

A is the opposite of B (A je opakem B)

Např. I mean the opposite of stingy (generous) = Mám na mysli opak slova lakomý (štědrý), I don´t know how to say it, but it is the opposite of deep (shallow) = Nevím, jak to říct, ale je to opak slova hluboký (mělký). Samozřejmě, často stačí říct např. namísto: The water was shallow there = Bylo tam mělko – The water wasn´t deep there = Nebylo tam hluboko.

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2017