Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 80, vyšlo 13. února 2019
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Vyjádření významu opisem 1 (Paraphrasing 1)


Jak si poradíte v situaci, když neznáte potřebné slovíčko v cizím jazyce a nemáte k dispozici slovník nebo čas ve slovníku vyhledávat? Samozřejmě, jednou z možností je pantomima, gesta, mimika, zkrátka „body language“ (řeč těla). Ale ne vždy to stačí či funguje (např. do telefonu), proto bychom se měli naučit dobře opisovat významy slovíček, která neznáme. Opis můžeme uvést například větou I don´t know how to say it in English, but … = Nevím, jak se to řekne anglicky, ale … nebo I mean … = Mám na mysli ….

Existuje několik způsobů tzv. parafrázování (anglicky paraphrasing či rephrasing), které můžeme i navzájem kombinovat. Nyní si představíme první dva a příště další tři způsoby:

 

1) vysvětlení (explanation)

Podstatná jména většinou vysvětlujeme pomocí vztažné věty, např.:
It is a person who/that works in a restaurant and brings meals and drinks to the guests. (a waiter / waitress)
It is a thing which/that you use to turn on the TV and to change channels
. (remote control)
It is a place where you can try on clothes in a shop. (fitting room)
Místo celé vedlejší věty můžeme někdy použít jen trpnou vazbu – It is a thing used for turning on the TV and changing channels.

Pomocí různých vedlejších vět nebo vazby s infinitivem nebo -ingovým tvarem vysvětlujeme i další slovní druhy:
It is how you feel when you lose in a match.
(sad)
It means making/to make a sound with your mouth when you sleep. (snoring/to snore)

 

2) kategorizace (categorization)

Vysvětlení je často spojeno se zařazením daného pojmu do určité kategorie. Např. It is a kind of animal which lives in … nebo It is an animal living in …

Nejčastější kategorie, které používáme při vysvětlování, jsou: person (osoba), place (místo), thing (věc), building (budova), machine (přístroj, stroj), tool (nástroj, nářadí), gadget/device (zařízení, přístroj), institution (úřad, instituce), act (čin), activity (činnost), state (stav), situation (situace), relation (vztah), item of clothing (část oděvu), piece of furniture (kus nábytku), animal (zvíře), plant (rostlina), vegetable (zelenina), a kind of fruit (druh ovoce) atd.

Často můžeme kategorii ještě upřesnit, např.: good / bad feeling (dobrý / špatný pocit), positive / negative character (kladná/záporná vlastnost), domestic / wild animal (domácí / divoké zvíře) apod.

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2017