Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 79, vyšlo 12. října 2018
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Speciální slovesa pro nepřímou řeč - test (Reporting verbs - test)


Tentokrát si důkladně procvičíme většinu sloves, která jsme se naučili v minulé kapitole. Nejde jen o to, že se jejich pomocí elegantně vyhneme složitým pravidlům časové souslednosti a změnám slovosledu v nepřímé otázce, ale také o to, že současně patří k nejdůležitějším slovesům v běžné komunikaci a popisují nejobvyklejší komunikační situace. Kromě toho jsou jejich tři typické vazby (větné vzorce) základem celé anglické gramatiky všude tam, kde se v jedné větě setkávají alespoň dvě významová slovesa a tyto vazby často nahrazují celá souvětí.

Než začneme, jeden důležitý tip: jakmile se jedná o úvodní sloveso s předložkou (pozor - neplést s infinitivní částicí to), druhé sloveso nebude v infinitivu (to do), ale vždy v –ingovém tvaru (doing). Např. "I am sorry I lost your pen." - He apologised for losing my pen.

Zadání testu:
Převeďte přímou řeč na nepřímou za použití příslušného speciálního slovesa a správné vazby s druhým (tučně vytištěným) slovesem.

Příklady:
I said, “OK, Peter, I´ll go to the Saturday party with you.“ – I agreed to go to the Saturday party with Peter.
I said, “Sorry, Peter, I won´t go to the Saturday party with you.“ – I refused to go to the Saturday party with Peter.
Dad said to me,“Don´t swim in the river – the water is too cold.“ – Dad told me not to swim in the river.

She said, “Sorry, I´m late.“ – She apologized for being late.

Test:
1. John said to me, “Would you like to have diner with me on Friday night?“
2. Lucy said, “You should try the new Italian restaurant – it´s very good“.
3. I said, “Why don´t we play tennis in the afternoon – the weather is great!“
4. Mum said, “Could you help me in the kitchen after breakfast?“
5. They said to me, “It´s your fault that he woke up – you made so much noise!“
6. I said to my team-mates, “If you don´t stop laughing at me, I´ll leave the team.“
7. I said to myself, “It´s a pity I didn´t take that job – it could have been good.“
8. My wife said to me, „Don´t forget to phone your brother – it´s his birthday today.“
9. Mark said, “Don´t worry, I´ll be on time.“
10. Sheila said, “I didn´t break the vase.“
11. He said, “It was Lucas who stole the painting.“
12. My coach said to me, “Don´t give up the match – go on playing!“
13. Originally I didn´t want to go to the concert. But I chaned my mind after Frank said, “Come on, come with us, please!“
14. Clare said, “No, I won´t eat any meat – no way!“

 

Řešení testu:
1. John invited me to have diner with him on Friday night.
2. Lucy recommended trying the new Italian restaurant.
3. I suggested playing tennis in the afternoon.
4. Mum asked me to help her in the kitchen after breakfast.
5. They blamed me for waking him up.
6. I threatened to leave the/my team (if they didn´t stop laughing at me).
7. I regret not taking that job.
8. My wife reminded me to phone my brother.
9. Mark promised to be on time.
10. Sheila denied breaking the vase.
11. He accused Lucas of stealing the painting.
12. My coach encouraged me not to give up the match.
13. Frank convinced/persuaded me to go the concert (with them).
14. Clare insisted on not eating any meat.

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2017