Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 78, vyšlo 2. září 2018
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Speciální slovesa pro nepřímou řeč (Reporting verbs)


V předchozích dílech jsme si představili některá slovesa pro nepřímou řeč či otázku; většinou šlo o slovesa sdělující, co někdo řekl, na co zeptal, případně co věděl/nevěděl.

Pochopitelně, že kromě nejčastějších sloves say, tell, ask, know můžeme použít řadu dalších – např. slovesa, která sdělují, jakým způsobem někdo něco pronesl (např. zakřičel – shouted; zašeptal – whispered; zamumlal – mumbled, muttered, murmured) nebo upřesňují účel sdělení (odpověděl – replied, answered; vysvětlil – explained; požadoval - demanded atd.). Sloveso know můžeme nahradit např. výrazem be sure (about), have an/no idea (about) nebo remember, recall. Místo ask můžeme říct např. inquire – dotázat se, optat se, informovat se.

Nejvíce se vám ale asi budou líbit speciální slovesa, která na jedné straně také upřesňují účel sdělení nebo celou komunikační situaci, ale současně nevyžadují časové posuny a změny slovosledu jako výše uvedená „základní“ slovesa. Stačí, když se naučíte, kterou ze tří možných vazeb (větných vzorců) máte u daného slovesa použít, a na souslednost časů už nemusíte myslet.

Takto vypadají zmíněné tři větné vzorce (jistě je již z dřívějška znáte a umíte používat):

1) sloveso + (not) to + infinitiv
She offered to help me with the shopping. – Nabídla se, že mi pomůže s nákupem. (v přímé řeči: I´ll help you with the shopping.)
I promised not to disturb them. – Slíbil jsem, že je nebudu rušit.
(v přímé řeči: I won´t disturb you.)

2) sloveso + osoba + (not) to + infinitiv
The doctor advised me to drink more water. – Doktor mi poradil, abych pil víc vody. (v přímé řeči: You should stay in bed.)
The doctor warned me not to eat too much salt. –  Doktor mě varoval před nadměrnou konzumací soli.
    (v přímé řeči: You shouldn´t eat too much salt.)

3) sloveso + tvar na –ing
I admitted making a mistake. – Připustil jsem, že jsem udělal chybu. (v přímé řeči: I think I have really made a mistake.)
He suggested not waiting any longer. – Navrhl, že už déle nebudeme čekat. (v přímé řeči: Let´s not wait any longer.)

A zde je seznam těchto veledůležitých sloves – jsou seřazena abecedně a rozdělena do tří skupin podle větného vzorce, který používají:

1) agree – souhlasit; offer – nabídnout; refuse – odmítnout; promise – slíbit; threaten – pohrozit
(not) to do something

2) advise – poradit; ask – požádat; convince – přesvědčit; encourage – povzbudit; invite – pozvat, vyzvat; persuade – přesvědčit; remind – připomenout; tell – říci, vyzvat; warn – varovat před něčím
somebody (not) to do something

3) apologize for – omluvit se za; accuse of – obvinit, obžalovat; admit – připustit, uznat; blame sb for – vinit někoho z něčeho, svalovat vinu na někoho; deny – popřít, popírat; insist on – trvat na; recommend – doporučit; regret – litovat; suggest – navrhnout
(not) doing something

Příště si tato užitečná slovesa a jejich větné vazby procvičíme formou malého testu.

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2017