Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 76, vyšlo 10. dubna 2018
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Nepřímá řeč – časová souslednost (Reported speech – sequence of tenses)


Tento a následující dva newslettery jsou určeny spíše středně pokročilým studentům, kteří již zvládli tvoření a použití všech slovesných časů. Snad nám mírně pokročilí prominou – vždyť většina našich newsletterů je vhodná právě pro ně nebo také pro ně.
 
Jedno z nejzáludnějších pravidel anglické mluvnice si musí český student vybavit, když chce vyjádřit, že někdo něco řekl, vysvětlil, poznamenal, nařídil, na něco se zeptal a podobně. Jde pouze o ten případ, kdy je hlavní věta v minulém čase a vedlejší věta obsahuje nepřímou řeč. Např. Are you OK? = Jsi v pořádku? X She asked me if I was OK. = Zeptala se mě, jestli jsem v pořádku.
 
V rámci tohoto pravidla se mění přítomný čas v přímé řeči na čas minulý v řeči nepřímé, podobně se mění předpřítomný čas na předminulý a budoucí prostý čas na podmiňovací způsob (will > would).
 
Minulý čas se vlivem souslednosti buď může změnit na předminulý čas, nebo může zůstat beze změny. Podobně nemusíme měnit přítomný čas z přímé řeči na minulý v nepřímé řeči, pokud situace stále trvá, např. Peter said: “My wife still works for IBM“ = Peter said his wife still works for IBM, She asked me: “What is your name?“ = She asked me what my name is / was.
 
Další příklady:
He said: “I am / I´m cold“ = He said he was cold.
When I phoned her, she said: “It is / It´s raining here“ = When I phoned her, she said it was raining there.
He said: “I got to my office at 9:15“ = He said he (had) got to his office at 9:15.
They said:“We have / We´ve played golf before“ = They said they had / they´d played golf before.
She said: “I will / I´ll buy a new car“ = She said she would / she´d buy a new car.
My brother explained: “I am / I´m going to change my job“ = My brother explained he was going to change his job. (případně … he is going to… pokud situace stále trvá)
 
Kromě změny času dochází v nepřímé řeči ke změnám některých slov. Např.:
He said: “I met them yesterday“ = He said he (had) met them the day before.
ago > before
here > there
last week / month > the week / month before
next week > the following week / the week after
this / that > the
this morning > that morning
today > that day
tomorrow > the next day / the day after
tonight > that night
yesterday > the day before
 
 
Příště Vám na tento mluvnický jev přineseme malý test.
Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2017