Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 75, vyšlo 15. ledna 2018
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


ENGLISH or CZENGLISH (8) – Předložky (Prepositions)

Jednou z oblastí anglické mluvnice, kde čeští studenti chybují nejvíc, jsou předložky. Můžeme rozlišit tři hlavní druhy chyb vlivem doslovného překladu z češtiny:
1) student použije chybnou anglickou předložku
2) student nepoužije žádnou předložku tam, kde by správně být měla
3) student použije předložku tam, kde by být neměla

A zde jsou příklady:
1) „Prokletá“ předložka ON – tu český student používá špatně nejčastěji. Čech se snaží říct, že někdo studuje na vysoké škole (he studies on a university) – u všech škol je správně předložka AT (at a/the basic school, at a/the secondary school, at a/the university), ale:  in a kindergarten!
Podobně lístky na koncert se správně řekne tickets FOR a/the concert (nikoli on a/the concert), jít na oběd/kávu/pivo = go for lunch/a coffee/a beer atd.

2) Poslouchat hudbu je správně listen to the music (nelze použít listen bez TO ve významu poslouchat něco). Chceme-li sdělit (např. při rezervaci stolu v restauraci) je nás šest, nemůžeme říct we are six (znamenalo by to je nám šest); ale there are six of us.
Vynechání předložky OF tam, kde má vyjadřovat 2. pád, je další typickou českou chybou. Jsme totiž z češtiny zvyklí vyjadřovat pády koncovkami, např. jméno té dívky se anglicky řekne the name of the girl (slovo girl se nemění, musíme tedy pád vyjádřit předložkou). Další možnost je říct the girl´s name, což lze ale použít prakticky jen u osob a institucí; jméno té ulice musíme opět přeložit s předložkou: the name of the street.

3) Diskutovat o problému se správně řekne discuss a/the problem (nikoli about a/the problem), dívat se na televizi je správně watch TV (nikoli watch on TV) a odpovědět na otázku musíme přeložit answer a/the question (nikoli answer to/on a/the question).

Někdy není špatně použitá předložka, ale to co následuje. Např. I look forward to you by správně mělo být I look forward to seeing you – v angličtině se můžeme těšit na nějakou událost či období (the party, my holiday, Christmas), ale ne na osobu… Podobně nelze říct  I look forward to be with you, ale I look forward to being with you. TO zde není část infinitivu, ale „obyčejná“ předložka (vyjadřuje NA co se těšíme), a po předložce je jediným možným slovesným tvarem tvar –ingový).
Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2017