Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 72, vyšlo 28. června 2017
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


ENGLISH or CZENGLISH? (5) - Větný přízvuk (Sentence stress)V minulém díle jsme si připomněli, že v anglické oznamovací větě stojí podmět před přísudkem. Toto pravidlo je třeba si „vtlouct do hlavy“ a používat je naprosto automaticky. Jen tak se vyhneme chybám pod vlivem českého volného slovosledu. Tento volný slovosled nám v češtině umožňuje klást na konec věty slova, která chceme zdůraznit (tzv. jádro sdělení). V angličtině však nelze s pořadím slov nakládat takto libovolně a zdůraznit určité slovo můžeme hlavně pomocí větného přízvuku. Větný přízvuk znamená, že je dané slovo vysloveno hlasitěji a často také melodicky výše než zbytek věty.

 
Např. Do sklenice mi spadla moucha = A fly fell into my glass (a fly je vysloveno s větným přízvukem).
 
Kromě větného přízvuku máme v angličtině další dva způsoby, jak obejít železné pravidlo slovosledu a dostat jádro sdělení na konec věty:
1) Trpný rod
2) Vztažnou větu

Např. českou větu Ten obraz namaloval Petr, můžeme přeložit takto:
1) The picture was painted by Peter = doslova: Obraz byl namalován Petrem
2) It was Peter who painted the picture (zde stojí podmět – Petr – na konci hlavní věty, před vedlejší větou vztažnou) = doslova: Byl to Petr, kdo namaloval ten obraz.
 
Do kategorie „obezliček“ na anglický pevný slovosled můžeme zahrnout i velmi důležitou vazbu there is/are. Jejím smyslem je nahradit podmět zájmenem there a skutečný podmět (jádro sdělení) umístit na konec věty, nebo alespoň za přísudek. Např. V našem městě jsou čtyři hotely = There are four hotels in our town / In our town there are four hotels.
 
Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2016