Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 71, vyšlo 24. května 2017
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


ENGLISH or CZENGLISH? (4) - Slovosled (Word order)

Jednou z nejčastějších chyb českých studentů jsou chyby ve slovosledu. Taková chybná věta zní rodilému mluvčímu nepřirozeně a někdy je pro něho i obtížně srozumitelná. To, že angličtina má na rozdíl od češtiny v podstatě pevně daný slovosled, by ale mělo být pro českého studenta spíš výhodou – vždy bude vědět, jak slova ve větě správně „poskládat“.
 
Připomeňme si nejprve ono pravidlo – kouzelnou formuli, která vám umožní mluvit anglicky správně. Notoricky známá mnemotechnická zkratka je SVOMPT – ta označuje pořadí větných členů v oznamovací větě:
S (subject) – podmět
V (verb) – sloveso / přísudek
O (object) – předmět
M (mode) – způsob (příslovečné určení způsobu)
P (place) – místo (příslovečné určení místa)
T (time) – čas (příslovečné určení času)
 
Při tvoření anglické věty tedy nesmíme překládat z češtiny jedno slovo za druhým, ale slova dosazovat do výše uvedeného vzorce. Např. větu Včera večer tu píseň na pódiu nezazpívala moc dobře, přeložíme nejlépe takto: She didn´t sing the song very well on the stage last night.
 
Určení místa a času však někdy může stát i na samotném začátku věty. Např. He learnt a lot of new French words easily in Paris last month; nebo: Last month he learnt a lot of new French words easily in Paris; nebo: Last month in Paris he learnt a lot of new French words easily. (Pro jistotu upřesněme, že předmětem v této větě je spojení několika slov – a lot of new French words).
 
Ano, máme ještě několik výjimek, ale není jich mnoho, dobře se pamatují a spíš doplňují železné pravidlo SVOMPT, než aby je nabourávaly. Např. jde o frekvenční příslovce (neurčité vyjádření, jak často něco probíhá) – always, frequently, hardly ever, never, often, rarely, seldom, sometimes, usually apod., která se kladou mezi podmět a přísudek nebo mezi první a druhé sloveso víceslovného přísudku. Např. They rarely listen to me = Málokdy mě poslouchají, I have always wanted to try that sport = Ten sport jsem vždycky chtěl vyzkoušet.
 
Podobně jako frekvenční příslovce se chovají např. slova just, only, really – I have just seen her, We only have 10 minutes, I will only say hello, She really doesn´t mind.
 
V dalším díle budeme pokračovat na téma slovosled a povíme si něco o větném přízvuku.
 
Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2016