Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 65, vyšlo 27. srpna 2015
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Anglická homonyma, homofona a homografa (English homonyms, homophones and homographs)

  

Pravá homonyma jsou slova, která mají stejnou výslovnost i pravopis, ale různý význam. Jde přitom o jiný jev než je vícevýznamovost slova, kdy slovo má různé významy většinou na základě nějaké souvislosti nebo podobnosti jevů, které označuje. Naproti tomu pravá homonyma spolu většinou nijak významově nesouvisejí, např. lean [li:n] může být buď štíhlý, hubený, libový, chudý (více významů jednoho slova), nebo může jít o sloveso naklánět (se), vyklonit (se), opřít (se); fine [fain] může znamenat dobrý, pěkný, jemný atd. nebo také pokuta, pokutovat.

Někdy se jako homonyma označují i slova, která mají stejnou výslovnost, ale jiný pravopis;  jejich správné označení je však homofona (slova stejně znějící) – těch má angličtina opravdu hodně, např. [nəu] know (vědět) – no (ne, žádný), [red] read (četl) – red (červený), [eit] ate (jedl) – eight (osm), [pi:s]piece (kus) – peace (mír), [sent] sent (poslal) – scent (vůně) – cent (cent), [peə] pair (pár) – pear (hruška) – pare (oříznout, zredukovat).

Podobně pravými homonymy nejsou homografa (slova stejně psaná, ale jinak vyslovovaná), např. lead [li:d] (vést) – lead [led] (olovo), wind [wind] (vítr) – wind [waind] (vinout se, omotat, natočit), bow [bəu] (mašle, luk, oblouk, očko, smyčec) – bow [bau] (uklonit se, poklona; příď lodi), tear [teə] (trhat, utrhnout, rozervat) – tear [tiə] (slza, kapka).

Abychom to na přelomu prázdnin a školního roku s učením nepřehnali, zadáme si už jen malý domácí úkol – zkuste si sami vzpomenout na další příklady, tzn. najděte aspoň jednu další dvojici (příp. trojici) anglických homonym, homofon a homograf. Příště se můžete těšit na několik anekdot založených na homofonech.


Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2015