Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581, 606 839 398
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 60, vyšlo 18. května 2014
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Vycpávková slova v angličtině (Filler words in English)

 

Pokud máte obvykle problém rozumět angličtině rodilého mluvčího, pomůže Vám několik našich příštích newsletterů. Dnes se budeme věnovat takzvaným vycpávkovým (parazitickým) výrazům. Česky se jim také říká slovní vata nebo slovní výplň, anglicky se nazývají fillers nebo filler words. Taková slova můžete od (nejen) rodilých mluvčích slyšet často, a pokud byste je neznali, zbytečně byste se namáhali a snažili jim porozumět. Ve skutečnosti totiž nenesou žádný význam a mluvčí v lepším případě jejich pomocí jen získává čas na rozmyšlenou, co vlastně má říct. V horším případě si jejich používání ani neuvědomuje a tento „slovní plevel“ jen zbytečně promluvu prodlužuje a pro neznalého posluchače komplikuje. Pokud se tyto výrazy naučíte, budete cizincům snadněji rozumět a možná je někdy sami využijete pro získání času na rozmyšlenou.

V češtině se jedná například o výrazy: jako, vlastně, normálně, prostě, prakticky, no, tedy, jakoby, takže apod. Pozor! v češtině i v angličtině mají všechna uvedená slova i svůj původní pravý význam, zde se však zaměřujeme jen na jejich prázdné, vycpávkové použití.

Jaké jsou nejběžnější anglické vycpávkové výrazy? Zde je jejich seznam:

sort of = jako

like = jako

well = no, tak, dobře

you know (staženě též y´know, ya know) = víš, víte

I mean = myslím, vlastně

actually = vlastně

basically = prostě, v podstatě

okay = OK

right = dobře, dobrá

anyway = tak, takže, vlastně; tento výraz kromě svého vycpávkového použití někdy určitý význam nese – 1. nejčastěji se jedná o jistý předěl v konverzaci, kdy mluvčí chce opustit předchozí téma a přejít k jinému, nebo jen dospět k nějakému závěru komunikace – česky tak, takže, OK; 2. dále může znamenat: stejně, přesto, každopádně, buď jak buď  a 3. (proč )vlastně/vůbec?

Ve slangu se také často vycpávkově používá vulgární fucking jako bezvýznamové přídavné jméno nebo příslovce.

Mezi vycpávková slova lze zahrnout i různá citoslovce – např. uh, um, er = hm, ehm, éé apod.


Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008