Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 55, vyšlo 28. srpna 2013
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Rent / hire / let

 

Rent, hire a let jsou slovesa vyjadřující půjčování za úplatu, tedy pronájem.

Slovo rent znamená pronajmout si něco od někoho i pronajmout něco někomu, tzn. vyjadřuje jak činnost nájemce, tak pronajímatele; např. They rent a flat in a prefab block = Pronajímají (si) byt v paneláku, He rents a house with two other friends = Se dvěma dalšími kamarády si pronajímají dům, When she lives abroad, she rents her flat to some students = Když žije v zahraničí, pronajímá svůj byt nějakým studentům. Pro lepší rozlišení aktivity nájemce a pronajímatele používá angličtina ve významu pronajmout/pronajímat něco někomu frázové sloveso rent out.

Výraz hire znamená jen  pronajmout si něco nebo najmout si někoho, tzn. vyjadřuje jen aktivitu zákazníka, např. hire a car / lawyer = půjčit si auto / najmout si právníka.

Výraz let je častější v britské angličtině a znamená jak pronajmout si něco od někoho tak i pronajmout něco někomu, používá se většinou jen u nemovitostí, např. offices to let = kanceláře k pronájmu.

 

Další užitečné výrazy:

Půjčovna = rental (service), rental shop
Půjčovna aut = car hire / car rental / rent-a-car (company)
K zapůjčení / pronájmu = for hire / for rent

 

Pro jistotu si ještě připomeňme slovesa vyjadřující půjčování zadarmo:

Sloveso borrow (půjčit si) označuje pouze příjem věci (mnemotechnická pomůcka borrow = bere), zatímco lend znamená půjčit někomu něco (výdej věci – lend = dávat). Např. Can I borrow your dictionary? = Mohu si půjčit tvůj slovník? (žádám o svolení – já) X Can you lend me your dictionary? = Můžeš mi půjčit svůj slovník? (toto je žádost o akci – podmětem je druhá osoba).


Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008