Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 52, vyšlo 8. dubna 2013
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Slovesa se dvěma předměty (Verbs with two objects)

 

Některá anglická slovesa (stejně jako některá česká) se mohou pojit se dvěma předměty. Např. Will you send me an e-mail? = Pošleš mi e-mail? – sloveso send (poslat) se pojí s předmětem ve 3. pádě (komu, čemu – zájmeno me/mi) a s předmětem ve 4. pádě (koho, co – e-mail). V tomto typu vět s předměty ve 3. a 4. pádě platí jednoduché pravidlo: předměty mají pořadí odpovídající číslům pádů (3, 4 – mnemotechnická pomůcka).

Toto „přirozené“ a jednoduché pořadí předmětů (3, 4) můžeme změnit – např. chceme-li zdůraznit předmět ve 3. pádě, nebo je-li tento předmět tvořen více slovy. Pořadí předmětů obrátíme a před předmět ve 3. pádě vložíme předložku to. Namísto vzorce SLOVESO + P3 + P4 tak získáme vzorec SLOVESO + P4 + TO + P3. Např. Ukaž Jackovi tu fotku. = Show Jack the photograph / Show the photograph to Jack.

Ale pozor; obsahuje-li věta předmět ve 4. pádě vyjádřený zájmenem, může nastat pouze druhá možnost – např. Dej mi to = Give it to me (nikoli Give me it) X Dej mi ten klíč = Give me the key / Give the key to me.

V češtině někdy předmět ve 3. pádě vyjadřuje význam pro někoho, např. Koupil bys mi nějaký časopis?, v angličtině je ale běžnější použít předložku for: Could you buy some magazine for me?, i když můžeme také říct Could you buy me some magazine? Často je však vazba s předložkou for jediným správným překladem české věty, např.: Přeložím ti ten článek = I´ll translate the article for you., Vyfotíš mi to auto? = Will you take a picture of that car for me?

Zkuste si cvičně přeložit následující 4 věty:
1. Poslala sestře pohled z dovolené.
2. Neslibuj jim žádné peníze.
3. Musíte jim to dát brzy.
4. Mohl bys mi vyčistit ten počítač?

 

Správné řešení:
1. She sent her sister a holiday postcard (a postcard from her holiday). / She sent a holiday postcard (a postcard from her holiday) to her sister.
2. Don´t promise them any money. / Don´t promise any money to them.
3. You must (have to) give it to them soon.
4. Could you clean up the computer for me?


Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008