Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 50, vyšlo 8. prosince 2012
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Znáte anglické zkratky? (Do you know English abbreviations?)

 

Dnes si můžete otestovat svou znalost některých běžných anglických zkratek. Ze dvou možností vyberte správnou definici (jen jedna je správná, druhá naprosto smyšlená):

1. DIY [di: ai wai]
a) Did I yell? (doslova Křičel jsem?) zkratka používaná jako forma omluvy po velkém rozčilení, vždy doplněná slovem sorry
b) do it yourself – cokoli vztahujícího se ke kutilství, např. DIY shop – obchod pro kutily

2. i.e.
a) čteme: that is (z latiny: id est) – tj. , to jest
b) čteme [ai i:] – irrational error – nepochopitelná chyba, nevysvětlitelný omyl

3. ATM [ei ti: em]
a) automated teller machine (doslova automatický pokladník – stroj) – bankomat
b) anti-transvestite movement – hnutí proti transvestitům (křesťansko-muslimská fundamentalistická organizace)

4. aka / AKA [ei kei ei]    
a) always knows alternatives (doslova vždycky zná jiné možnosti) – šťoural, vždy chce všechno dělat jinak
b) also known as (doslova také známý jako) alias

5. e.g. [i: dži:]
a) for example (z latiny: exampli gratia)např., například
b) expensive garbage – drahý šunt (drahý, ale nekvalitní výrobek)

6. CEO [si: i: əu]
a) collective erotic obsession – hromadná posedlost erotikou
b) chief executive officer výkonný ředitel, jednatel

7. BBQ
a) bloody boring queue – šíleně nudná fronta
b) barbecue – grilování

8. PE [pi: i:]
a) physical education – tělesná výchova, tělocvik
b) pretty extravagant – dost extravagantní (vzhled, názor atp.)

 

Správné řešení:

1. b, 2. a, 3. a, 4. b, 5. a, 6.b, 7. b, 8. a

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008