Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 46, vyšlo 1. května 2012
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Vyjadřování žádosti (Expressing requests and asking for permission)

 

Rozeznáváme dva druhy žádostí:  1. žádáme někoho o nějakou akci nebo 2. žádáme někoho o svolení, abychom my mohli provést nějakou akci.

Vyjadřování žádosti určené druhé osobě: Žádáme-li někoho, aby něco udělal, je mnohem zdvořilejší použít žádost formou otázky, nikoli rozkazovací větu (i kdybychom ji „zjemnili“ slovem please – např. Open the window, please! = Otevři okno, prosím!). Zde je několik způsobů, jak tuto žádost formulovat zdvořile:
1. Could / Can you open the window?
2. Do you think you could open the window?
3. Would you mind opening the window?

Všimněte si, že u žádostí formou otázky není please nutné.

 
Žádáme-li o svolení udělat něco (např. chceme si půjčit něčí slovník), můžeme použít následující fráze:
1. May / Can / Could I borrow your dictionary?
2. Do you think I could borrow your dictionary?
3. Is it all right if I borrow your dictionary?
4. Do you mind if I borrow your dictionary?  
5. Would it bother you if I borrowed your dictionary?
6. I wonder if I could borrow your dictionary
.

Pozor – sloveso borrow (půjčit si) označuje pouze příjem věci (mnemotechnická pomůcka borrow = bere), zatímco lend znamená půjčit někomu něco (výdej věci – lend = dávat) – např. Can you lend me your dictionary? = Můžeš mi půjčit svůj slovník? (toto je už opět žádost o akci – podmětem je tedy druhá osoba).

 
Kladné odpovědi na oba druhy žádosti:

Of course. / Certainly. / Sure
Why not.
OK. / No problem.

Kladné odpovědi na žádost o svolení:

Yes, that´s OK / fine.
You are welcome (to borrow it).
Please, feel free (to borrow it).
Go ahead.

Odmítnutí (pro oba druhy žádostí):

I´m afraid not. (a poté je vždy zdvořilé udat důvod, proč to nejde)
I´m sorry it´s not possible, because … .
I´m afraid I / you can´t, because … .
Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008