Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 45, vyšlo 26. března 2012
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Vyjadřování návrhu a nabídky (Expressing suggestions and offers)

 

V následujících třech newsletterech se zaměříme na jedny z nejdůležitějších frází v anglické komunikaci, které jsou spojeny s nejběžnějšími situacemi v osobním kontaktu. Dnes se podíváme na vyjadřování návrhu a nabídky.

Návrh lze v angličtině vyjádřit několika způsoby, ukažme si je na jediné situaci – chceme navrhnout, že půjdeme do kina:

1. We can/could go to the cinema.

2. Why don´t we go to the cinema ?

3. Shall we go to the cinema ?

4. Let´s go to the cinema !

5. What about going to the cinema ?

6. How about going to the cinema ?

7. Would you like to go to the cinema ?


Všimněte si, že většinou se jedná o návrh formou otázky – kromě prvního způsobu (oznamovací věta) a čtvrtého způsobu (rozkazovací věta).

Zatímco 3. a 4. způsob (Shall we… a Let´s …) se týká mluvčího i adresáta (tedy vždy jde o první osobu množného čísla), ostatní návrhy lze také použít pro druhou osobu obou čísel a někdy i pro další osoby – např. You could try this medicine = Mohl bys zkusit tenhle lék, Why don´t you ask John? = Tak se zeptej(te) Johna, What about taking a taxi? = Co kdybychom / kdybyste / kdyby jeli taxíkem? atd.

Poslední (sedmý) typ návrhu už hraničí s poněkud jinou jazykovou funkcí – nabídkou a pozváním: Např. Would you like some tea? = Dal byste si čaj? (nabídka), Would you like to dance? = Smím prosit? (něco mezi návrhem, nabídkou a pozváním), Would you like to come for dinner to our place? = Chtěli byste k nám přijít na večeři? atd.

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008