Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 43, vyšlo 7. prosince 2011
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Vazby dvou sloves (Verb patterns)

 

Možná jste si všimli, že někdy je anglická věta kratší, než její český překlad. Abychom tedy z češtiny nepřekládali doslovně (většinou to zní dost „šroubovaně“), ale správně a stručně, a současně abychom dobře rozuměli větám rodilého mluvčího, je třeba znát následující pravidlo:

Českému souvětí (souřadnému nebo podřadnému spojení více vět) v angličtině často odpovídá vazba dvou sloves v rámci jedné věty.

Příklady:

I hope to see you soon again. = Doufám, že tě zase brzy uvidím.
She agreed to correct the mistakes. = Souhlasila s tím, že opraví chyby.
They want me to help them. = Chtějí (po mně), abych jim pomohl.
Would you mind closing the door? = Vadilo by vám, kdybyste zavřeli dveře?
I remember shutting the window. = Vzpomínám si, že jsem to okno zavíral.
He suggested going for a swim. = Navrhl, že si půjdeme zaplavat.
Knowing the answer we didn´t ask. = Protože jsme znali odpověď, neptali jsme se.
I couldn´t help laughing. = Nemohl jsem si pomoci a musel jsem se smát.

Někdy máme v češtině na výběr mezi souvětím a vazbou dvou sloves (v češtině jde většinou o infinitiv):
She decided to change her job. = Rozhodla se, že změní zaměstnání
nebo Rozhodla se změnit zaměstnání.
The room needs decorating. = Je třeba, aby se ten pokoj vymaloval nebo Ten pokoj je potřeba vymalovat.

Jindy čeština místo souvětí nabízí použití tzv. podstatného jména slovesného (odpovídá anglickému tvaru na
–ing):
We finished painting the fence. = Dokončili jsme natírání plotu.

She can´t stand waiting, she´s really impatient. = Nemůže vystát čekání, je dost netrpělivá.

V některých případech ani čeština na výběr nemá a musí použít vazbu dvou sloves:

I started to play / playing. = Začal jsem hrát.

We couldn´t afford to go there. = Nemohli jsme si dovolit tam jet.
They managed to repair it. = Podařilo se jim to opravit.

 

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008