Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 38, vyšlo 8. března 2011
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


He or she? They! (Vyjadřování rodu v angličtině)

Jistě víte, že rod podstatných jmen v angličtině je tzv. přirozený, to znamená, že osoby mužského pohlaví jsou označovány zájmenem HE, osoby ženského pohlaví zájmenem SHE a věci zájmenem IT.  Výjimkou je např. situace, kdy námořníci hovoří o své lodi jako o SHE (tzv. personifikace aut, lodí, letadel atp.) – ano, ženský rod vyvolává asi jen kladné asociace. U zvířat je to celkem jednoduché – jde-li o živočicha, jehož pohlaví neznáme, nebo k němu nemáme žádný vztah, použijeme IT, jinak máme opět na výběr HE/SHE (např. pro vlastního psa/fenu).

Zajímavý je případ, kdy hovoříme o jednotlivém člověku ve třetí osobě, ale obecně, bez ohledu na pohlaví. Dříve se pro tyto případy v angličtině používalo hlavně spojení HE OR SHE, např. Every student at our school must wear a uniform, he or she must be tidy etc. = Každý student nebo studentka naší školy musí nosit uniformu, musí být upravený atd. V moderní angličtině se vazba HE OR SHE většinou nahrazuje zájmenem THEY, které v tomto případě nemá význam 3. osoby množného čísla, ale čísla jednotného. Stejně tak namísto přivlastňovacího HIS OR HER se používá THEIR, místo pádového tvaru osobního zájmena HIM OR HER se používá THEM atd.

Podívejte se na následující příklady:

Všimli jste si, že i v uvedených příkladech tvar přísudku (osoba a číslo slovesa) vždy závisí na podmětu věty? Např. v druhé větě prvního příkladu (kde stále mluvíme o jednom pacientovi) namísto … he or she is… říkáme … they are… .

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008