Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 37, vyšlo 30. ledna 2011
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV

Předpřítomný čas v češtině? (Present perfect in the Czech language?) 

 

Tento newsletter patří k těm kratším, ale pomůže Vám pochopit použití předpřítomného času v angličtině. Myslíte si, že čeština tento slovesný čas nezná a nepoužívá? Omyl! Sice jej tak nenazýváme, ale tvoříme a používáme jej stejně jako v angličtině. Ačkoli angličtina má pro tento čas širší využití – např. pro vyjádření trvání děje (viz náš newsletter č. 2), zkušenosti nebo nedávnosti, v dalších případech použití se angličtina s češtinou příliš neliší.

Hlavní rozdíl mezi češtinou a angličtinou spočívá v tom, že čeština může tuto vazbu použít jen u některých sloves ve významu výsledku / následku, dokončenosti / nedokončenosti děje - Máš už uvařenou  večeři?, Mají roztrhané kalhoty atp. Narozdíl od angličtiny nemůžeme říct např. Mám mu už zavoláno (Už jsem mu volal = I have already called him) atp. Tvoření této vazby je ale stejné jako v angličtině – sloveso have = mít + trpné příčestí slovesa významového.

Další příklady pro vyjádření přítomného následku nebo výsledku minulého děje, např. I´ve broken my leg.= Zlomil jsem si nohu. = Mám zlomenou nohu, tzn. neříkám kdy a jak se mi to stalo, ale zdůrazňuji výsledný stav (teď mám zlomenou nohu), I have repaired the car = Opravil jsem to auto = Mám opravené to auto (teď je opravené).

Další příklady pro zdůraznění dokončenosti nebo nedokončenosti nějakého děje - He hasn´t written his homework yet. = Ještě nenapsal (nemá napsaný) svůj domácí úkol., Has she graduated yet? = Už dostudovala / odpromovala / odmaturovala? = Už má dostudováno / odpromováno / odmaturováno?

Všimněte si, že v češtině samozřejmě můžeme v uvedených příkladech použít také minulý čas, v angličtině by šlo většinou o gramatickou chybu (Did she graduate yet?).

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008