Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 36, vyšlo 19. prosince 2010
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Předložky místa + vtipy (Prepositions of place + jokes)

 

Nejprve si ověřte znalost anglických předložek místa a směru na jejich přehledu. Potom se můžete pokusit doplnit správné předložky do pěti anekdot.

above – nad, výše než (např. the lamp above the table, temperatures above zero)
across – přes (ulici, plochu), napříč
after – za (tuto časovou předložku lze použít pro vyjádření výskytu jednoho objektu za druhým z hlediska pohybující se osoby – např. you´ll find the post  office on the left side of the street after the Lloyd´s pharmacy)
along – podél, po (ulici)
around/round – okolo, kolem; po (městě – sem a tam)
as far as – až k
at – v (většinou v ustálených vazbách bez členu – např. at home, at school, at work); na (s názvem akce či události – at a party, at a concert); u (poblíž, vedle)
before – před (tuto časovou předložku lze použít pro vyjádření výskytu jednoho objektu před druhým z hlediska pohybující se osoby – např. you´ll find the bank before the post  office on the left side of the street)
behind – za (v zákrytu)
below – pod (níže než)
between – mezi (dvěma)
beyond – za (určitou hranicí, mezí)
by – u, poblíž, vedle
down – po (ulici); dolů z
from – z, od 
in – v (místnosti, budově, obci, oblasti), na (ulici, území atd.)
in front of – před
inside – uvnitř, dovnitř
into – dovnitř
near – blízko, poblíž
next to – vedle
off – pryč (z plochy)
on – na ploše, na
on the left – nalevo
on the right – napravo
onto – na, do, k (většinou pohyb nebo směr)
opposite – naproti
out of – ven z
outside – ven, venku, před
over – nad, přes
past – kolem, okolo
through – přes, skrz
to – do, k, na (většinou pohyb nebo směr)
to the left of – vlevo od
to the right of – vpravo od
towards – směrem k
under – pod
up – nahoru na (kopec, strom atp.)
 
 
 
Doplňte předložky (nebo jejich části) na správné místo v anekdotách. Na konci najdete správné řešení.
 
Joke 1
I was travelling … a crowded bus yesterday, when a man standing … to me whispered … my ear:
-Do you want to buy a watch?
-Let me see it first, I replied.
-Keep your voice down, he said. The man … of you is still wearing it.
 
Joke 2
… a party a boy comes … a girl and says:
-Haven´t I seen your face somewhere else?
-No, I don´t think so. My face has always been … my ears.
 
Joke 3
A family is sitting … a big table and having dinner.
-John! Don´t reach … the table for salt. Use your tongue!
-But mum, my tongue isn´t as long as my arm!
 
Joke 4
-Soldier! …the desert it is very important to be able to tell where exactly you are.
-Yes, sir!
-Now, imagine you are facing north. East is .. your right and west is … your left. What is … you, soldier?
-My backpack, sir?
 
Joke 5
-When I was going … Oak Street last week, I bumped …an old girlfriend.
-And was she happy to see you?
-Not really. We were both … our cars at that time!
 
 
 
 
Řešení:
1. on, next,  into, in front
2. At, to, between
3. at/around, across
4. In, on, on, behind
5. down/along, into, in/inside
 
 
Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008