Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 32, vyšlo 24. června 2010
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Předložky – činnosti směřující k někomu (Prepositions with activities aimed at sb)


Dnes se budeme věnovat skupině sloves, která vyjadřují činnost směřující od jedné osoby ke druhé osobě nebo k nějaké věci. Zaměříme se na předložky, které se s těmito slovesy pojí.


Většina těchto sloves používá předložku AT:

look at = dívat se na někoho/něco (ale: look up to = vzhlížet k někomu, obdivovat někoho)

smile at = usmát se na někoho

laugh at = smát se někomu

point at = ukázat, (za)mířit na někoho/něco

aim at = zamířit, namířit, mířit na někoho/něco

throw st at = hodit něco na někoho/něco

shout at = křičet na někoho

yell at = křičet na někoho

wink at = mrkat, mrknout na někoho

wave at = mávat, mávnout na někoho

 

ALE POZOR!

 

Bez předložky:

(sb = somebody = někdo, st = something = něco)

phone sb = volat někomu

call sb = volat někomu, nazývat někoho nějak

email sb = mailovat někomu

send sb st = poslat něco někomu (případně send st to sb)

text sb = poslat někomu textovku

 

Jiné předložky:

write to sb = psát někomu

speak/talk to/with sb = mluvit s někým

beckon to sb = pokynout někomu (případně beckon sb to do st = dát znamení někomu, aby udělal něco)

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008