Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 31, vyšlo 24. května 2010
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Předložky cíle a účelu (Prepositions of destination and purpose)


V jednom z našich minulých newsletterů jsme se věnovali nejčastějším chybám v použití předložek místa – zmínili jsme chybné použití předložky IN místo správného TO po slovese GO a jiných podobných pohybových slovesech.

Začněme tedy vazbou GO TO – po předložce TO může následovat označení místa, kam směřujeme (bez označení události, která se tam koná),  nebo označení události (bez označení místa, kde se koná), např. I´m going to the theatre; I´m going to a concert; I´m going to a party atd.

Pokud chceme sdělit místo i událost, která se tam koná, máme následující možnosti: např. I´m going to a concert in the Royal Albert Hall (tzn. Jdu na koncert, který se koná v Royal Albert Hall); I´m going to the Royal Albert Hall for a concert; I´m going to the Royal Albert Hall to see a concert of London Symphony Orchestra; I´m going to see a concert of London Symphony Orchestra in the Royal Albert Hall. Všechny tyto věty mají víceméně stejný význam a jsou správné.

Z výše uvedených příkladů jste si asi všimli, že účel vyjadřujeme buď předložkou FOR, nebo infinitivem s částicí TO. Další příklady: Mám dva lístky na Avatar na dnes večer v kině Odeon. = I´ve got two tickets for Avatar at the Odeon Cinema tonight nebo I´ve got two tickets to see Avatar at the Odeon Cinema tonight. Typické jsou také tyto vazby: Let´s go out for a walk / a beer / dinner = Pojďme na procházku / na pivo / na večeři; Let´s go out to have dinner at/in the new Italian restaurant = Pojďme na večeři do té nové italské restaurace.

V předcházejících příkladech se předložka FOR do češtiny překládá jako NA, ale samozřejmě má v angličtině i význam PRO – např. I must go to the stationery for some papers = Musím jít do papírnictví pro nějaké papíry, rodilí mluvčí však častěji řeknou I must go to the stationery to get some papers nebo I must get some papers from the stationery.

Předložku FOR používáme i ve vazbě LEAVE FOR – např. We have to leave for the meeting = Musíme odejít na tu schůzku; They left for London = Odjeli do Londýna.

Dnes jsme mluvili o předložkách cíle a účelu (většinou šlo o nějakou cestu). Účel můžeme také vyjádřit pomocí účelového souvětí, ale o tom až někdy příště.

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008