Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 28, vyšlo 18. února 2010
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Britská a americká angličtina 3 (British and American English 3)

Dnes uzavíráme téma rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou přehledem nejdůležitějších rozdílů v oblasti pravopisu. Obecně lze říct, že americký pravopis je jednodušší než britský – méně se zde zdvojuje, nepoužívají se „zbytečné“ hlásky, které se píší ale nevyslovují (např. program: BR programme / AM program, šek: BR cheque / AM check, pluh: BR plough / AM plow, letadlo: BR aeroplane / AM airplane, katalog: BR catalogue / AM catalog atd.). Jako by britský pravopis byl bližší francouzskému díky větší zeměpisné blízkosti…

1) přípony –ise / –ize, –yse / –yze

V americké angličtině mají slovesa vytvořená pomocí výše uvedených přípon variantu se Z, zatímco v britské angličtině se píše S, např. organizovat: BR organise / AM organize, uvědomit si: BR realise / AM realize, omluvit se: BR apologise / AM apologize, analyzovat: BR analyse / AM analyze. Pozor však na slova, která mají stejnou koncovku, ale nevznikla stejným způsobem – např. advise, rise – ta se píší v Británii i Americe stejně.
 

2) nepřízvučná skupina hlásek –our / –or

Příklady: barva: BR colour / AM color, oblíbený: BR favourite / AM favorite, čest: BR honour / AM honor, příchuť: BR flavour / AM flavor, soused: BR neighbour / AM neighbor atd.

3) nepřízvučná skupina hlásek souhláska+re / souhláska+er

Příklady: centrum: BR centre / AM center, metr: BR metre / AM meter, divadlo: BR theatre / AM theater, litr: BR litre / AM liter atd.

4) zdvojování koncové hlásky –l v nepřízvučné slabice před příponou

Příklady: cestování: BR travelling / AM traveling, cestující: BR traveller / AM traveler, cestoval (minulý čas): BR travelled / AM traveled atp.


Existují ještě další rozdíly u jednotlivých slov, kde však nelze  určit obecná pravidla, např. pneumatika: BR tyre / AM tire, jogurt: BR yoghurt / AM yogurt, zručný: BR skillful / AM skilful.

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008