Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 27, vyšlo 21. ledna 2010
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Britská a americká angličtina 2 (British and American English 2)

V našem 25. newsletteru jsme se věnovali rozdílům mezi britskou a americkou angličtinou jen z pohledu slovní zásoby. Dnes si toto téma doplníme o základní a nejdůležitější rozdíly z oblasti výslovnosti a mluvnice, příště se budeme věnovat pravopisu.

Výslovnost:

Hláska r za samohláskou (pokud není na začátku slabiky) se v britské angličtině nevyslovuje, v americké ano; např. beer Angličan vysloví [biə], Američan [biər], sport je “britsky” [spo:t], “americky” spo:rt]. Podle tohoto základního rozdílu většinou poznáte Američana na první poslech.

 Hláska [a:] – dlouhé a před souhláskou v britské angličtině se v americké angličtině vyslovuje jako široké e [æ]; např. can´t – BR [ka:nt] x AM [kænt], grass – BR [gra:s] x AM [græs], dance – BR [da:ns] x AM [dæns].

 Hláska [o] je v americké angličtině ještě otevřenější než v britské, takže zní spíš jako [a]; např. everybody [evribadi].

 Hláska [t] na začátku nepřízvučných slabik se v americké angličtině vyslovuje jako [d]; např. city [sidi], bottle [bodl], po n se však často nevyslovuje vůbec – např. twenty [tweni].

 Výslovnost celých slov se také někdy liší; např. schedule – BR [šedju:l] x AM [skedžu:l], slova končící na [–ile] se britsky vyslovují s koncovkou [–ail], americky [-əl], např. mobile BR [məubail] x AM [məubəl].

 
Mluvnice:

Have (got) – v americké angličtině se u slovesa have v přítomném čase prostém tvoří otázka a zápor s pomocným slovesem DO/DOES jako u běžných významových sloves; např. BR Have you got a dog? x AM Do you have a dog?

 Předpřítomný čas – v americké angličtině je často možné předpřítomný čas nahradit časem minulým prostým; např. I´ve met him today nebo I met him today.

 Nepravidelná slovesa – asi víte, že některá anglická nepravidelná slovesa mají dvojí tvary, tedy pravidelné a nepravidelné; např. learn – learned nebo learnt – learned nebo learnt. V americké angličtině se častěji používají tvary pravidelné, v britské nepravidelné.

 Předložky – také některé předložky se v obou zmíněných variantách angličtiny používají rozdílně; např. BR at the weekend x AM on the weekend, BR look out of the window x AM look out the window, BR ten minutes to/past five x AM ten minutes before/after five atd.

Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008