Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 23, vyšlo 14. září 2009
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


WHEN nebo IF ?


Studenti v angličtině často řeší problém, mají-li použít spojku when nebo if. Je proto nutné vědět, že WHEN je spojka časová a ve větách označujících minulost nebo přítomnost se překládá jako KDYŽ, zatímco ve větách odkazujících na budoucnost se překládá jako . Spojku when tedy nemůžeme použít v žádném druhu podmínkové věty (pozor na rozdíl oproti němčině). Naproti tomu anglická spojka IF je spojka podmínková a překládá se KDYBY, POKUD, -LI, ve větách odkazujících na budoucnost jako KDYŽ.

Např. I´ll do it when I have time. = Udělám to, budu mít čas. („Kdy to udělám?“ - vedlejší věta časová);  I´ll do it if I have time.  = Udělám to, když / pokud budu mít čas. („Za jaké podmínky to udělám ?“ - vedlejší věta podmínková). V prvním případě je jasné, že to udělám, jen nevím KDY, v druhém případě nic neslibuji – je možné, že to vůbec neudělám… Snad si toto pravidlo lépe zapamatujeme, když si uvědomíme, že WHEN je také tázací zájmeno času s významem KDY.

Všimněte si, že vedlejší věty podmínkové i časové, které se vztahují k budoucnosti, se tvoří pomocí přítomného času prostého.

Pozor! – výše uvedené pravidlo o rozdílném významu spojek when a if má jedinou výjimku: souvětí vyjadřující nějakou situaci (okolnost, podmínku), která čas od času skutečně nastává. Nazývají se reálná (skutečná) a v hlavní i vedlejší větě obsahují přítomný čas s všeobecnou platností. Tato souvětí jsou jediným případem, kdy uvedené dvě spojky mají prakticky stejný význam, např.:

If / When I get up too early, I cannot concetrate on my work properly. = Když vstávám moc brzo, nemohu se pořádně soustředit na práci.

It is a perfect place for a weekend break if / when the weather is good. = Je to dokonalé místo na víkendový odpočinek, když je dobré počasí.

V ostatních případech (budoucnost, minulost, nereálná situace v přítomnosti) musíme tyto dvě spojky a jejich význam rozlišovat.Created by Petr Jiskra - Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008