Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 20, vyšlo 13. května 2009
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV


Předložky místa – nejčastější chyby


Předložky místa patří mezi jednodušší oblasti anglické mluvnice, přesto v nich cizinci často chybují. Dnes si proto ukážeme nejčastější chyby a také pravidla, která nám pomohou se těchto chyb příště vyvarovat.

I´m going in London next week. – tato chyba je častá hlavně u začátečníků, přesto bychom si měli uvědomit, že IN je téměř vždy statická předložka, tzn. vyjadřuje, že se někde něco nachází, má význam uvnitř, proto se většinou do češtiny překládá jako v, na (in hospital, in the street). Její dynamický protipól je předložka TO, která nejčastěji vyjadřuje pohyb (překlad do). Existuje ještě spojení obou jmenovaných anglických předložek – předložka INTO, která je také dynamická, tzn. vyjadřuje pohyb nebo směr dovnitř (find it in the dictionary = najít to ve slovníku X look into the dictionary = podívat se do slovníku, on the right = napravo X to the right = doprava)

I was in the party yesterday. – jak už jsme řekli výše, in většinou označuje místo výskytu, ale chceme-li mluvit o nějaké události, používáme nejčastěji předložku AT – např. at the party, at a meeting, at lunch, at an English lesson atd. (ale pozor: on holiday in Egypt!)

My sister studies on a university. – pokud nemáme na mysli, že se sestra vyšplhala na střechu budovy a tam se učí, musíme u názvů či různých typů škol použít také předložku at. ON znamená převážně „na ploše“ – např. a dead cat on the street = mrtvá kočka na ulici X a shop in the street = obchod na (v) té ulici. Češi mají tendenci překládat předložku na vždy jako on, ale přitom může jít o název místa, školy atp. – např. na Moravě = in Moravia

I wasn´t in work yesterday. – většinou i začátečníci vědí, že správně se říká at work, at home, at school (bez členu) – jde o ustálené fráze označující místa, kam „patříme“ jako obyvatel, student, pracovník. Pokud ovšem školu navštíví třeba instalatér za účelem opravy, řekneme spíše, že byl in the school (nikoli at school). Předložky IN a AT lze však někdy libovolně zaměňovat a o chybu se přitom nejedná – at the cinema / in the cinema atp.

Go on this street, then turn left. – chceme-li říct Jděte po téhle ulici, správná předložka je buď DOWN (ulice přitom vůbec nemusí mířit z kopce) nebo ALONG. Netvrdíme, že by Vám rodilý mluvčí nerozuměl, když použijete předložku on, ale ta má (jak už jsme si říkali) význam „na ploše“ a Angličan či Američan ji zde prostě nepoužije.

It´s in the middle of the way from Prague to Brno. – pro výraz je to v půlce cesty má angličtina speciální frázi: it´s half way down from A to B. Jinak ovšem it´s in the middle of … opravdu znamená je to uprostřed (of the city, of the room atd.)

Continue to Eastbourne for 5 miles. (pokračujte 5 mil směrem na Eastbourne) – pokud chceme vyjádřit směrem na (tzn. nechceme dojet až do zmíněného místa), máme dvě možnosti; předložku TOWARDS, nebo výraz IN THE DIRECTION OFCreated by Petr Jiskra - Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008