Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 12, vyšlo 15.května 2008
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV

False friends – falešní přátelé


False friends, falešní přátelé, jsou dvojice slov ve dvou jazycích, která vypadají a znějí stejně či podobně, ale mají jiný význam. Bývají kamenem úrazu mnoha studentů cizího jazyka, protože jaksi automaticky předpokládáme, že české slovo, které je téměř totožné s anglickým, má identický význam.

Jak tyto dvojice vznikly?

V mnoha případech se jedná o podobnost čistě náhodnou, kde oba výrazy se vyvíjely zcela samostatně a nezávisle, jako například české slovo HOUSE (mládě husy) a anglické HOUSE (dům).

Dalším důvodem je vzájemné přejímání (borrowing/lending) slov mezi dvěma jazyky, což je docela běžná záležitost. Český jazyk již dnes používá množství výrazů přejatých z angličtiny, němčiny, latiny, italštiny atd. Angličtina se tomuto procesu také nevyhnula a vzala si slova z latiny, španělštiny, italštiny, francouzštiny a dokonce z češtiny (robot, pistol, dollar). Problém je v tom, že jazyk, který si dané slovo půjčuje, mu často přiřadí úplně jiný význam, než mělo ve svém původním jazyce.

Nejčastější “false friends“ mezi češtinou a angličtinou

Anglicky

Česky

Česky

Anglicky

absolve

zprostit, osvobodit

absolvovat

graduate; pass

abstinent

zdrženlivý, střídmý

abstinent

teetotaller

accord

shoda, dohoda

akord

chord

actual

skutečný, opravdový

aktuální

topical, current, up-to-date, momentary

affect

ovlivnit, působit

afekt

passion, emotion

angina

angína pectoris

angína

tonsilitis

apartment

byt

apartmá

suite

billion

miliarda

bilión

trillion

blanket

pokrývka, přikrývka, deka

blanket

sheet of paper

brigade

četa, oddíl

brigáda

volunteer work, part-time job

chef

(šéf)kuchař

šéf

boss, chief

closet

šatník

klozet

toilet

confectionery

cukrářství

konfekce

clothes; clothes shop

control

ovládat, ovládání

kontrolovat

check

creature

tvor, stvoření, zvíře

kreatura

monster

criminal

zločinec, kriminální

kriminál

prison, jail

desk

stůl, pracovní stůl

deska

board

dress

šaty (dámské)

dres

strip

eventual

konečný, výsledný

eventuální

possible

evidence

důkaz

evidence

register, record

front

přední část, předek

fronta

line, queue

gum

žvýkačka; dáseň

guma

rubber

gymnasium

tělocvična

gymnázium

high school; grammar school

host

hostitel

host

guest

hymn

chvalozpěv

hymna

anthem

interprete

tlumočit

interpretovat

explain, explicate; construe

list

seznam

list

sheet (of paper), leaf (on a tree)

local

místní

lokál

pub

maturity

dospělost, vyzrálost, zralost

maturita

school-leaving exam

novel

román

novela

short story, novelette;  amendment (zákona)

parcel

balíček, balík

parcela

plot (of land)

pasta

těstoviny

pasta

paste

preservative

konzervant

prezervativ

condom

promotion

propagace; povýšení

promoce

graduation ceremony

prospect

vyhlídka (naděje)

prospekt

brochure

protection

ochrana

protekce

favouritism

receipt

účtenka, stvrzenka

recept

prescription (lék.); recipe (kuch.)

smoking

kouření

dinner jacket

dinner jacket, tuxedo

stop

zastavit

stopovat

hitchhike (auta); trace (vystopovat); measure the time (měřit čas)

sympathetic

soucitný

sympatický

nice, likeable

table

stůl, tabulka (v textu)

tabule

board, blackboard (školní)

toast

topinka

toust

sandwich

traffic

dopravní ruch

trafika

newsagent's

transparent

průhledný

transparent

banner


Převzato s úpravami z webové stránky www.helpforenglish.cz, autor Mgr. Marek Vít

Created by Petr Jiskra - Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008