Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 10, vyšlo 11.prosince 2007
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV

Make nebo do ?


Znáte vždy správný  překlad českého slovesa dělat ? Vyzkoušejte si náš minitest a zjistíte jak jste na tom se znalostí anglických sloves make a do. Ale pozor! – Někdy českému dělat odpovídá ještě jiné anglické sloveso než obě uvedená a naopak, často slovesům make a do odpovídá v češtině jiný překlad než dělat. Příjemnou zábavu!

Vyberte správnou možnost:

1. udělat chybu = … a mistake
a) do         b) make     c) commit

2. dělat test = … a test
a) do/take    b) make/take    c) make/do

3. udělat zkoušku = … an exam
a) do        b) make    c) pass

4. dávat smysl = … sense
a) do        b) make    c) give

5. uklízet =
a) do the cleaning    b) make the cleaning        c) go cleaning

6. vymlouvat se =
a) do excuses        b) make excuses     c) apologize

7. upéct koláč = … a cake
a) do        b) make     c) boil

8. vyvinout úsilí = … an effort
a) do        b) make    c) develop

9. To stačí. =
a) That makes it.    b) That does.         c) That will do.

10. Dělá, co může.
a) He is doing his best.    b) He is making his best.     c) He is giving it up.

Správné řešení:
1. b, 2. a, 3. c, 4. b, 5. a, 6. b, 7. b, 8. b, 9. c, 10. aShrnutí:

Make znamená většinou udělat, vyrobit, zhotovit něco konkrétního (např. uvařit), zatímco do má význam obecnější, abstraktnější, označuje většinou nějakou činnost - např.  What can I do for you? = Co pro vás mohu udělat?, What is he doing? = Co dělá?, She is doing a French course = Dělá (navštěvuje) kurz francouzštiny.

Obě slovesa se vyskytují v mnoha různých ustálených vazbách - např. make fun of sb = dělat si z někoho legraci, make problems = dělat problémy, make beds = ustlat postele, make profit = dosáhnout zisku; do exercises = cvičit / dělat cvičení, do business = obchodovat, do well = vést si dobře, She is doing her hair =  Dělá si vlasy (upravuje) atd.
Častější jsou ustálené vazby se slovesem make.

Created by Petr Jiskra - Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008