Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 9, vyšlo 13.září 2007
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV

Frázová slovesa - test


Otestujte si svou znalost frázových sloves – jsou v angličtině důležitá (někdy snadná, někdy záludná – viz náš NEWSLETTER 006) !

A protože je začátek školního roku, můžeme si zahrát na školu – všichni, kteří udělají jen jednu chybu ve své kategorii mají za jedna ! (dvě chyby dvojka, tři chyby trojka atd.) – ALE NEBOJTE, v EASY ENGLISH se normálně NEZNÁMKUJE !!!


Začátečníci a mírně pokročilí :

1. Good morning, you can _____ (posadit se) and let´s start.
      a) sit on          b) sit down         c) sit out         d) put down
 
2. We must go to bed early tonight as we _____ (vstávat) at 5 am tomorrow.
     a) wake up     b) stand up         c) get up         d) throw up

3. Nobody is watching the TV – I will switch it ____. (vypnout)
a) out        b) away        c) on        d) off

4. I don´t know this word, I have to look it ____ in a dictionary. (najít)
a) up        b) out        c) for        d) after

5. Drink ___ – we have to go ! (dopít)
a) off        b) out        c) up        d) awayStředně a více pokročilí:

1. This is the terminal (bus) station, you must ____ here.
      a)  get off        b) get out        c) get from the bus    d) get away

2. The music is too loud, can you ______? (ztišit)
a) take it off     b) turn it off         c) turn it down    d) turn it out

3. She got ____ the shock very quickly. (překonat, dostat se z)
a) off        b) over            c) from        d) away of

4. The boss isn´t here today, so we have to ________ the meeting till tomorrow.
a) put up        b) put away        c) put out        d) put off

5. Do you think she´ll find ____ about her husband´s lover ?
            a) up        b) over            c) out            d) in

Správné řešení:

Začátečníci: 1b, 2c, 3d, 4a, 5c
Pokročilí : 1a, 2c, 3b, 4d, 5c


Poznámky:

wake up = probudit se, stand up = postavit se, throw up = zvracet, sit up = posadit se z lehu, sit down = posadit se ze stoje

take off = vzlétnout, sundat, napodobovat, odvést atd.; turn out = vypnout, vyvrbit se, objevit se atd.

get out = vypadnout (hrubě řečeno odejít), vystoupit (z auta), rozkřiknout se (zpráva); get away = odejít, uniknout, uprchnout
Created by Petr Jiskra - Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008