Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 8, vyšlo 18.června 2007
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV

Like nebo as ?


Několik anekdot úvodem:

- You are certainly hammering these nails in like lightning.
- Do you mean that I´m very fast ?
- No, you never strike in the same place twice!
/slovíčka: hammer in = zatloukat kladivem, nail = hřebík, lightning = blesk, strike = udeřit/

- Do you feel like a cup of tea ?
- Why ? Do I look like one ?
/vazby: feel like (doing) something = mít chuť na něco, dělat něco; look like = vypadat jako/

- My dog can jump as high as our house.
- I don´t believe it.
- Why not ? Our house can´t jump at all.

- What´s as big as an elephant but doesn´t weigh anything ?
- I don´t know.
- Its shadow.

Dvojice výrazů like a as trápí české studenty hlavně proto, že oba se nejčastěji překládají slovem jako (příp. jak), přičemž jejich použití je různé. Like uvozuje buď celou vedlejší větu - např. Did you do it like I showed you? = Udělal jsi to tak, jak jsem ti ukázal?, nebo spojuje sloveso a  podstatné jméno a vytváří tak přirovnání (anglicky simile [simili]) - např. The child is jumping like a monkey = To dítě skáče jako opice, He looks like Tom Cruise = Vypadá jako Tom Cruise. Druhým významem spojky like je význam jako například - např. Big cities like New York … = Velká města, jako například New York,…. Důležité je použití like u dvou tázacích výrazů – What does she look like? = Jak vypadá? (dotaz na vzhled) a What is she like? = Jaká je? (dotaz na vlastnosti, někdy však může zahrnout i vzhled).

    Spojka as…as…se používá ve významu přirovnání (spojení přídavného jména či příslovce s podstatným jménem) - např. as white as snow = bílý jako sníh a porovnávání - např. He is not as tall as you = Není tak vysoký jako ty. Dalším významem slova as, ve kterém se rovněž překládá českým slovem jako, je zařazení, určení či hodnocení někoho či něčeho - např. As the oldest member of our club I was asked to give a speech = Jako nejstarší člen klubu jsem byl požádán, abych přednesl projev (nejedná se o přirovnání, protože opravdu je nejstarším členem klubu), Your method has been chosen as the most effective one = Vaše metoda byla vybrána jako nejefektivnější atp. Obecně lze říci, že samotné as vždy znamená „ve skutečnosti“, nejde o podobnost jako u like. Další příklady : as I said =  jak jsem (opravdu) řekl, as you know = jak (ve skutečnosti) víte, I work as a technician = pracuji jako technik atd. Stojí-li spojka as na začátku věty, může mít i význam protože (spojka příčinná) nebo když (spojka časová), as if pak znamená jako by, jako kdyby.
Created by Petr Jiskra - Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008