Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 7, vyšlo 6.duben 2007
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV

Say nebo tell ?


Pro dnešek jsme vybrali dvojici sloves, která dávají často českým studentům zabrat – say a tell. Obě znamenají říci, ale přesto je nemůžeme používat úplně, jak se nám zlíbí.

Say je vždy konkrétnější než tell, uvádí přímou řeč nebo citát. Nemusí mít předmět ve 3. pádě (říci komu, čemu), ale pokud jej má, tak po předložce to. Příklady : I must say sorry to her = Musím se jí omluvit; He says that he will go there = Říká, že tam pojede;    I said to him that ... = Řekl jsem mu, že ... Ustálená spojení se say : say hello to sb = pozdravit se s někým, say goodbye to sb = rozloučit se s někým, say sorry to sb = omluvit se někomu, say yes = souhlasit, say no = nesouhlasit.
Po tell vždy následuje předmět ve 3. pádě, používá se ve významu sdělit něco, říci o něčem. Příklady : I will tell him about it = Řeknu mu o tom; They told me that ... = Řekli mi, že ... Dále se tell používá např. v těchto ustálených vazbách : tell the truth = říci pravdu, tell the difference = rozpoznat rozdíl, tell a story = vyprávět příběh, tell jokes = říkat vtipy.

Hlavně se nenechte zmást písničkou od Lionela Richieho – Say you, say me. Její název a refrén rozhodně neznamená říkám ti, říkáš mi (to by bylo tell you, tell me), ale řekni ty, řekni já. Poslední verš zní : Say it together... naturally, tedy řekni to dohromady (zkrátka my dva patříme k sobě…přirozeně).Created by Petr Jiskra - Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008