Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt.
Email: jazykova.skola@easyenglish.cz
Internet: http://www.easyenglish.cz
Tel.: 315 727 581
Občasník plný užitečných rad a tipů pro učení a používání angličtiny číslo 6, vyšlo 25.ledna 2007
DOVOLENÁ S ANGLIČTINOU VÍKENDOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ KURZY E-KURZ KNIHY NEWSLETTER ARCHIV

Frázová slovesa


Minule jsem vám vyprávěl o frázi Why dont´you take one of these?, která mě „postihla“ v průběhu pobytu v Norwichi. Při návratu ze zmíněné návštěvy mě opět někdo odvážel autem zpátky do univerzitního areálu. Chtěl jsem řidiči usnadnit práci a také se trochu projít, takže jsem plánoval vystoupit o něco dřív, poblíž „campusu“ (areálu). Řekl jsem : “You can put me off here.“ Samozřejmě jsem měl na mysli něco jako vyklopit, vyhodit. Protože řidič byl naštěstí zároveň učitel, hned mě opravil : “You should have said DROP OFF, not PUT OFF.“ A skutečně – slovník mi potvrdil, co všechno může znamenat put off – odložit, odsunout (časově); odbýt (někoho); odradit, odstrašit; rozptylovat. Ani jeden z uvedených výrazů by se příliš nehodil…


Tato zapeklitá část anglické slovní zásoby se nazývá FRÁZOVÁ SLOVESA. Vyznačují se tím, že někdy je uhodnutí jejich významu triviální – např. go out = jít ven, jindy je význam trochu skrytější – go out with somebody = chodit s někým (jako partneři), go out = být vysílán (např. v televizi); zastarat, vyjít z módy; vyhasínat atd. A jsou samozřejmě případy, kdy význam celého frázového slovesa se tolik liší od významu obou jeho částí, že jej nemáme šanci uhodnout a musíme se takové frázové sloveso naučit jako nové slovíčko – např. take in = vzít dovnitř, ale i oklamat někoho.

Frázová slovesa se vždy skládají ze dvou částí – základního slovesa (např. break, come, look, get, give, go, put, run, turn atd.) a příslovce (např. in, out; on, off; up, down; away, back; round, through; about, along, over, forward, by atd.). Uvedená příslovce jistě znáte i jako předložky, ale pozor – zde nejsou předložkami, naopak – některá frázová slovesa mohou mít ještě navíc skutečnou předložku. Např. look forward to = těšit se na (něco, někoho); keep up with = stačit (někomu), držet krok s (někým); run away from = utíkat od/z atd.

Má-li frázové sloveso předmět, může předmět stát uprostřed frázového slovesa (mezi slovesnou a příslovečnou částí), nebo až za ním – např. zapnout rádio = turn the radio on nebo turn on the radio. Pokud je však předmět vyjádřen zájmenem, je možná pouze první varianta : I had to turn it off = Musel jsem to vypnout.

Na závěr si sami zkuste přeložit následující anekdotu.

Důležité výrazy : put out = dát ven, vypustit; uhasit (oheň); be on fire = hořet, být v plamenech.


- Darling, can you put the cat out ?
- I didn´t know it was on fire !Created by Petr Jiskra - Copyright Mgr. Pavel Rynt - EASY ENGLISH © 2008